Livsmedelsverkets prislista

Övervakning av officiellt erkända uppfödningsförhållanden, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Övervakning av officiellt erkända uppfödningsförhållanden
Pris, €:
Utan Moms: 82,00
Moms: 0
Totalt: 82,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.1.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110605