Livsmedelsverkets prislista

Intyg och kort för hygienisk kompetens

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Hygienkompetens
Intyg och kort för hygienisk kompetens
Pris, €:
Utan Moms: 6,00
Moms: 0
Totalt: 6,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 4.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110604