Ruokaviraston hinnasto

Hyväksymisasian käsittely tunnilta

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Elintarviketurvallisuuden muut suoritteet
Muut suoritteet
Elintarvikkeiden kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvän testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen
Hinta €:
Veroton: 85,00
ALV: 0
Yhteensä: 85,00

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite 1.5.1.2

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun asetuksen (971/2006) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta
Yksilöivät tunnisteet: 110603