Livsmedelsverkets prislista

Återkallande av godkännande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Hygienkompetens
Kompetenstest
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.2.4.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110602