Livsmedelsverkets prislista

Förnyad besiktning, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller animaliska livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 217,00
Moms: 0
Totalt: 217,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.1.3.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110508 / J62002