Livsmedelsverkets prislista

Grundavgift vid tillsyn över den första ankomstplatsen, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller animaliska livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 194,00
Moms: 0
Totalt: 194,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.1.3.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110507 / J62001