Livsmedelsverkets prislista

Godkännande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Laboratorier
Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av gödselfabrikat och foder genom egenkontroll samt ett i biproduktsförordningen förutsatt godkännande av i samband med anläggningar belägna laboratorier som utför egenkontroll
Pris, €:
Utan Moms: 506,00
Moms: 0
Totalt: 506,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.4.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110503