Livsmedelsverkets prislista

Återkallande av godkännande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Övriga prestationer
Laboratorier
Godkännande av sådana laboratorier som undersöker myndighetsprov av livsmedel, laboratorier för egenkontroll och undersökningslaboratorier som avses i 49 a § i hälsoskyddslagen (763/1994)
Pris, €:
Utan Moms: 172,00
Moms: 0
Totalt: 172,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.4.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110502