Ruokaviraston hinnasto

Hyväksyntä

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Elintarviketurvallisuuden muut suoritteet
Laboratorioiden lupa- ja hyväksymispäätökset
Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omavalvontalaboratorion sekä lihantarkastuslaboratorion ja terveydensuojelulain (763/1994) 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä
Hinta €:
Veroton: 514,00
ALV: 0
Yhteensä: 514,00

Asetustunnus: MMM 1146/2018 Liite 1.4.1

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö:
Yksilöivät tunnisteet: 110501