Livsmedelsverkets prislista

Exportrådgivning till små och medelstora företag

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsfria exporttjänster år 2019
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Exportrådgivning till små och medelstora företag (förhandsutredningar om exportländer, skolning och rådgivning)
Individuella identifiare: 110023