Livsmedelsverkets prislista

Uppgifter som hänför sig till prioriterade marknadstillträdesprojekt

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsfria exporttjänster år 2019
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Veterinärintygsmodeller, dokumentation, exportutredningar, författningsanskaffningar, deltagande i exportfrämjande resor, skolning till dem som utövar tillsyn över exportföretagen, utredning av exportkraven i mottagarlandet och kontrollbesök som Livsmedelsverket gör som hänför sig till prioriterade marknadstillträdesprojekt
Individuella identifiare: 110022