Ruokaviraston hinnasto

Priorisoituihin markkinoillepääsyhankkeisiin liittyvät tehtävät

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Ruokaviraston yhteiset
Palvelut vientiyrityksille
Maksuttomat vientipalvelut vuonna 2019
Hinta €: Maksuton

Asetustunnus: MMM 1146/2018 8 §

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Priorisoituihin markkinoillepääsyhankkeisiin liittyvät eläinlääkintötodistusmallit, asiakirjat, vientiselvitykset, säädöshankinnat, vienninedistämismatkoihin osallistuminen, vientiyritysten valvojien koulutus, kohdemaan vientivaatimusten selvittäminen sekä Ruokaviraston tekemät tarkastuskäynnit.
Yksilöivät tunnisteet: 110022