Livsmedelsverkets prislista

Uppgifter som hänför sig till export till Ryssland/Eurasiska ekonomiska unionen och Kina

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsfria exporttjänster år 2019
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110021