Livsmedelsverkets prislista

Utarbetande av dokumentation och leverans av dokumentation till myndigheten i ett tredje land i vissa fall

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsfria exporttjänster år 2019
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Dokumentation som hänför sig till livsmedelskedjan
Individuella identifiare: 110020