Livsmedelsverkets prislista

Utarbetande av veterinärintygsmodeller

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsfria exporttjänster år 2019
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utarbetande av veterinärintygsmodeller som hänför sig till livsmedelskedjan förutsatt att intygsvillkoren är kända och kan uppfyllas
Individuella identifiare: 110019