Livsmedelsverkets prislista

Årsavgiften för kontrollsystemet för export till Kina och Ryssland/Eurasiska ekonomiska unionen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Pris, €:
Utan Moms: 3025,00
Moms: 726,00
Totalt: 3751,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Årsavgiften för kontrollsystemet för export till Kina och Ryssland/Eurasiska ekonomiska unionen
Individuella identifiare: 110018 / L60042