Livsmedelsverkets prislista

Exportintygsunderlag utskrivna på säkerhetspapper

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Pris, €:
Utan Moms: 13,70
Moms: 3,29
Totalt: 16,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Veterinärintygsunderlag utskrivet på säkerhetspapper eller en bilaga till detta på säkerhetspapper
Individuella identifiare: 110016 / L60001