Livsmedelsverkets prislista

Utarbetande av veterinärintygsmodeller i vissa fall, då ingen exportutredning krävs

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Pris, €:
Utan Moms: 392,00
Moms: 94,08
Totalt: 486,08

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utarbetande av en veterinärintygsmodell för pälsverk och andra produkter som inte hänför sig till livsmedelskedjan
Individuella identifiare: 110015 / L60037