Livsmedelsverkets prislista

Utarbetande av dokumentation och leverans av dokumentation till myndigheten i ett tredje land i vissa fall

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Pris, €:
Utan Moms: 256,00
Moms: 61,44
Totalt: 317,44

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Dokumentation som inte hänför sig till livsmedelskedjan
Individuella identifiare: 110014 / L60036