Livsmedelsverkets prislista

Deltagande i anläggningskontroller / h

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då kontrollen inte hänför sig till en kontroll som myndigheten i ett tredje land gjort
Pris, €:
Utan Moms: 122,00
Moms: 29,28
Totalt: 151,28

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Anläggningsinspektioner som hänför sig till export, per timme (timmarna som gått åt för kontroll enligt antalet timmar som antecknats i protokollet)
Individuella identifiare: 110013 / L60018