Livsmedelsverkets prislista

Beredning av ett kontrollbesök

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då kontrollen inte hänför sig till en kontroll som myndigheten i ett tredje land gjort
Pris, €:
Utan Moms: 196,00
Moms: 47,04
Totalt: 243,04

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fakturering alltid enligt två timmar
Individuella identifiare: 110012