Livsmedelsverkets prislista

Översättningskostnader i samband med exportgodkännande per varje påbörjad sida

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då även myndigheter i ett tredje land deltar
Pris, €:
Utan Moms: 120,00
Moms: 28,80
Totalt: 148,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Översättningskostnader som hänför sig till exportgodkännande per varje påbörjad sida
Individuella identifiare: 110011 / L60041