Livsmedelsverkets prislista

Kostnader för användning av tolk per arbetsdag

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då även myndigheter i ett tredje land deltar
Pris, €:
Utan Moms: 1160,00
Moms: 278,40
Totalt: 1438,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tolkningskostnader per arbetsdag. Utgifterna för auditeringen fördelas jämt mellan de anläggningar, vars upprätthållande av export eller öppnande av nya marknader för export, inspektionen gäller vid tidpunkten för inspektionen.
Individuella identifiare: 110010 / L60040