Livsmedelsverkets prislista

Resekostnader för inspektörer från exportlandet och tolkar per person för varje påbörjad dag

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då även myndigheter i ett tredje land deltar
Pris, €:
Utan Moms: 150,00
Moms: 36,00
Totalt: 186,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: För kontrollbesökens del eventuella resekostnader för mottagarlandets inspektörer och tolkar per person för varje påbörjad dag. Utgifterna för auditeringen fördelas jämt mellan de anläggningar, vars upprätthållande av export eller öppnande av nya marknader för export, inspektionen gäller vid tidpunkten för inspektionen.
Individuella identifiare: 110008 / L60038