Livsmedelsverkets prislista

Resekostnader för inspektörer från exportlandet och tolkar per person för varje påbörjad dag

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då även myndigheter i ett tredje land deltar
Pris, €:
Utan Moms: 150,00
Moms: 36,00
Totalt: 186,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: För kontrollbesökens del eventuella resekostnader för mottagarlandets inspektörer och tolkar per person för varje påbörjad dag
Individuella identifiare: 110008 / L60038