Livsmedelsverkets prislista

Deltagande i anläggningskontroller

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då även myndigheter i ett tredje land deltar
Pris, €:
Utan Moms: 896,70
Moms: 215,21
Totalt: 1111,91

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Anläggningskontroller som hänför sig till export per arbetsdag (antalet anställda på Livsmedelsverket som deltar i kontrollen inverkar inte på priset)
Individuella identifiare: 110007