Livsmedelsverkets prislista

Arbetsdryg beredning och uppföljning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då även myndigheter i ett tredje land deltar
Pris, €:
Utan Moms: 7350,00
Moms: 1764,00
Totalt: 9114,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tid som används för beredning och uppföljningsåtgärder mer än 50 h. Utgifterna för auditeringen fördelas jämt mellan de anläggningar, vars upprätthållande av export eller öppnande av nya marknader för export, inspektionen gäller vid tidpunkten för inspektionen.
Individuella identifiare: 110006