Livsmedelsverkets prislista

Lätt beredning och uppföljning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då även myndigheter i ett tredje land deltar
Pris, €:
Utan Moms: 2450,00
Moms: 588,00
Totalt: 3038,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tid som används för beredning och uppföljningsåtgärder 1-50 h. Avgiften fördelas jämnt mellan anläggningarna som ska kontrolleras
Individuella identifiare: 110005