Livsmedelsverkets prislista

Särskilt krävande exportutredning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Skriftliga exportutredningar som hänför sig till andra projekt än prioriterade marknadstillträdesprojekt
Pris, €:
Utan Moms: 21609,00
Moms: 5186,16
Totalt: 26795,16

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tid som används för en utredning mer än 20 ad. Fakturering alltid enligt 30 arbetsdagar. Avgiften fördelas jämmnt mellan anläggningarna som deltar i marknadstillträdesprojektet
Individuella identifiare: 110004