Livsmedelsverkets prislista

Krävande exportutredning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Skriftliga exportutredningar som hänför sig till andra projekt än prioriterade marknadstillträdesprojekt
Pris, €:
Utan Moms: 10805,00
Moms: 2593,20
Totalt: 13398,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tid som används för en utredning 11-20 ad. Fakturering alltid enligt 15 arbetsdagar. Avgiften fördelas jämnt mellan anläggningarna som deltar i marknadstillträdesprojektet
Individuella identifiare: 110003