Livsmedelsverkets prislista

Lätt exportutredning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Skriftliga exportutredningar som hänför sig till andra projekt än prioriterade marknadstillträdesprojekt
Pris, €:
Utan Moms: 4322,00
Moms: 1037,28
Totalt: 5359,28

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tid som används för en utredning 1-10 ad. Fakturering alltid enligt 6 arbetsdagar. Avgiften fördelas jämnt mellan anläggningarna som deltar i marknadstillträdesprojektet
Individuella identifiare: 110002