Livsmedelsverkets prislista

Utredningar som hänför sig till export / h

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Gemensamma för Livsmedelsverket
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Pris, €:
Utan Moms: 98,00
Moms: 23,52
Totalt: 121,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utredningar som hänför sig till export, per timme
Individuella identifiare: 110001 / L60033