Livsmedelsverkets prislista

Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serovarer

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 52,50
Moms: 12,60
Totalt: 65,10

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mikroskopisk agglutinationstest (MAT) för påvisning av leptospira antikroppar; påvisning av antikroppar, 1-2 serovarer.
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Mia Biström 050 592 1499, Laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10372 / L21020