Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos), 3-5 prover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 156,34
Moms: 37,52
Totalt: 193,86

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Taru Lienemann 050 452 3769, veterinärer Mia Biström 050 592 1499, Jaana Seppänen 050 435 1712, Laboratorium 050 316 0893.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Import
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprover (individuella prover) tas direkt från ändtarmen eller genast efter tarmtömningen och sätts i en tät, ren plastpåse eller burk. Provmängden är c. 1 msk avföring. Provet nedfryses och sänds omedelbart. Prov som tagits på fredag eller under veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet. Undersökningen av paratuberkulos. Klinisk misstanke om paratuberkulos hos produktionsdjur: avgiftsfri undersökning. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10368 / L21045