Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket för uppföljandet av fjäderfähälsa

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 64,80
Moms: 15,55
Totalt: 80,35

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Antikroppar av 1-3 sjukdomsalstrare, HI-test, Elisa och/eller agglutinationtest. Höns och broiler: AE, CAV, IBD, IBV, ILT, APV, mykoplasma-bakterierna (Mycoplasma gallisepticum och M. synoviae). Kalkon: APV, PMV-3, mykoplasma-bakterierna (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae och M. meleagridis).
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Suvi Lehtoniemi 050 344 3624, Riikka Kaarto 050 512 6136, Pia Vennerström 050 354 4603 (sjukdomar hos fjäderfä), Niina Tammiranta 040 489 3377 (virologi), Kirsti Pelkola 040 489 3385 (bakteriologi).
Undersökningsremiss: Undersökningspaket för uppföljandet av fjäderfähälsa (på finska)
Undersökningens orsak: Uppföljning av antikroppar (vaccin eller infektion)
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Serumblodprov från 20 fåglar sänds till Livsmedelsverkets virologiska undersökningsenheten så att de senast dagen efter provtagningen är framme i laboratoriet. Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 veckor. CAV undersökningen utförs vid behov inom 2 vardagar. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och vid behov förses svaret med en kommentar samt ett stapeldiagram om antikroppsnivåerna (AE, CAV, IBD, IBV och APV).
Individuella identifiare: 10366 / L25057