Livsmedelsverkets prislista

Undersökningspaket för uppföljandet av fjäderfähälsa

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 64,80
Moms: 15,55
Totalt: 80,35

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Antikroppar av 1-3 sjukdomsalstrare, HI-test, Elisa och/eller agglutinationtest. Höns och broiler: AE, CAV, IBD, IBV, ILT, APV, mykoplasma-bakterierna (Mycoplasma gallisepticum och M. synoviae). Kalkon: APV, PMV-3, mykoplasma-bakterierna (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae och M. meleagridis).
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Suvi Lehtoniemi 050 344 3624, Sanna Ylä-Autio 050 512 6136, Pia Vennerström 050 354 4603 (sjukdomar hos fjäderfä), Niina Tammiranta 040 489 3377 (virologi), Kirsti Pelkola 040 489 3385 (bakteriologi).
Undersökningens orsak: Uppföljning av antikroppar (vaccin eller infektion)
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Serumblodprov från 20 fåglar sänds till Livsmedelsverkets virologiska undersökningsenheten så att de senast dagen efter provtagningen är framme i laboratoriet. Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 veckor. CAV undersökningen utförs vid behov inom 2 vardagar. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och vid behov förses svaret med en kommentar samt ett stapeldiagram om antikroppsnivåerna (AE, CAV, IBD, IBV och APV).
Individuella identifiare: 10366 / L25057