Livsmedelsverkets prislista

Kvarka (Streptococcus equi sp. Equi) odling och realtids PCR/djur

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Kvarka (Streptococcus equi sp. Equi) odling och realtids PCR
Undersökningsplats Helsingfors, Kuopio, Uleåborg
Kontaktperson: Helsinfors: laboratorium 050 316 1129, veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Mia Biström puh 050 592 1499. Kuopio: veterinärer Tarja Pohjanvirta 044 720 1493, Tiina Autio 044 720 1492. Uleåborg: veterinär Varpu Hirvelä-Koski 040 512 1531.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Näsborrsslemprov, sköljningsprov från blåspåse, abscesssekret.
Provtal: Svabbprov: proven tas från båda näsborrarna med pinnar i transportmedier. Rengör med papper näsborrarna från synlig smuts. Näsborrsslemprov tas med en pinne så djupt som möjligt från slemhinnan i näshålan. Sköljningsprov och prov från bölder: provmängden ska vara tillräcklig och sänds som den är eller som en pinne som fuktats i vätska i transportmedier. Smittobärarna kan bäst påvisas med tre efterföljande prov som tagits med en veckas mellanrum i nässvalget (svabb- eller sköljningsprov) eller genom ett prov, som tagits genom att skölja luftpåsarna. Prov från en enskild häst undersöks till priset av en bakterieundersökning. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr). PCR en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10365 / L21043