Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av PMV-1-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av paramyxovirus-1 (PMV-1, NDV), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Niina Tammiranta 040 489 3377, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Annan
Prov: Organprov eller svabbprov.
Provtal: Virologiska prover. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan eller varannan vecka. Prov vid misstanke om sjukdom på ankomstdagen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga preliminära fynd meddelas genast till den behandlande veterinären. Vid misstanke om sjukdom preliminära resultat inom 1-3 vardagar.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10361 / L24028