Livsmedelsverkets prislista

Undersökning hos underleverantör

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Andra avgifter
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Kostnader för undersökningar i annat laboratorium inkasseras enligt de kostnader som uppstått
Individuella identifiare: 10357 / L60044