Livsmedelsverkets prislista

Hanteringsavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Andra avgifter
Pris, €:
Utan Moms: 50,00
Moms: 12,00
Totalt: 62,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Förhandlingsavgift uppbärs om hantering av prov, som Livsmedelsverket sender till andra laboratorier. Förhandlingsavgift innehåller inte expeditionskostnader eller undersökningskostnader. Om kunden avbryter analyseringen av proven efter proven har mottagits till laboratoriet, uppbärs en förhandlingsavgift om åtgärder som redan vidtagits. Max 50 prov.
Individuella identifiare: 10354 / L60043