Livsmedelsverkets prislista

Omfattande undersökning eller en stor mängd tilläggsprov (Tilläggspris)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 120,00
Moms: 28,80
Totalt: 148,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Omfattande undersökningar från nervsystem, benstommen samt övriga obduktioner som kräver mer provtagning än normalt prissätts med en extra avgift utöver grundpriset
Individuella identifiare: 10351 / L23055