Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Echinococcus multilocularis

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Alla djursarter
Pris, €:
Utan Moms: 61,27
Moms: 14,70
Totalt: 75,97

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Echinococcus multilocularis, PCR
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Veterinärer Marja Isomursu 040 512 1248, Minna Nylund 040 489 3393, forskare Petra Heikkinen 050 367 9824, Laboratorium 029 530 4917.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur)
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak
Prov: Avföringsprov
Provtal: En tillräcklig provmängd är c. 0,5 dl färskt avföring. Provet sätts i ett kärl med tät kork eller i en plastpåse som sluts tätt. Nedkylning och sändning så snabbt som möjligt. Förvaring vid behov i kylskåpstemperatur. Prov ska inte sändas på fredagar. Av remissen ska framgå djurart på de djur som ska undersökas. Allmänna anvisningar om parasitprovtagning. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 3-4 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10347 / L22006