Livsmedelsverkets prislista

Undersökningen av parasiter med kompressionsmetod (de första 10 fiskar, genomvikt över 0,5 kg)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Parasitologi
Fisk och fisklivsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 225,53
Moms: 54,13
Totalt: 279,66

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisande av larver av Anisakidae i fiskprov med kompressionsmetoden (de första 10 fiskar, genomvikt över 0,5 kg).
Undersökningsplats Helsingfors, Uleåborg
Kontaktperson: Uleåborg: Veterinär Perttu Koski 040 569 4541 (Kontoret 029 520 4181). Hki: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788 (Kontoret 029 520 4919).
Undersökningsremiss: Bakteriestammar, livsmedels-, foder-, gödslingsmedel- och renhetsprover. Anteckna att den önskade undersökningen är ?I händelse av parasiter med kompressionsmetoden?.
Undersökningens orsak: Myndighetstillsyn, egenkontroll, export, annan.
Prov: Färska eller konserverade (inkl. djupfrysta) fiskar eller livsmedel av fisk.
Provtal: Provet ska sändas till laboratoriet så att det bevaras oförstört fram till laboratoriet. Om stora provmängder ska avtalas separat (kontakta Livsmedelsverket innan provet sänds). Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Proven undersöks i regel på ankomstdagen, senast följande dag efter ankomsten.
Undersökningsresultatet färdigt: 2-3 veckor. Målet är att laboratoriet underrättar så snabbt som möjligt om positiva fynd.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10344 / L11003