Livsmedelsverkets prislista

Trikinundersökning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Parasitologi
Muskelprov
Pris, €:
Utan Moms: 87,56
Moms: 21,01
Totalt: 108,57

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisande av larver av trikinella i muskelprov med digestionsmetoden.
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Laboratorium 029 530 4917, Veterinärer Minna Nylund 040 489 3393, Marja Isomursu 040 512 1248.
Undersökningsremiss: Trikinundersökning för påvisande av trikinellor
Undersökningens orsak: Köttkontroll i händelse av parasiter av släktet Trichinella.
Prov: Muskelprov
Provtal: Muskelprov, c. 50 g, tas per djurart. Svin: anknytningspunkten mellan muskel- och sendelen i diafragmapelaren. Om diafragmapelaren inte är tillgänglig tas provet ur den del av diafragman som finns i sidan eller vid bröstbenet eller från tung-, tugg- eller magmuskler. Vildsvin: från frambenet, tungan eller diafragman. Häst: från tung- eller tuggmuskeln. Björn: från diafragman, tuggmuskler och tunga. Fåglar: från muskler i huvudet. Muskeln ska vara ren från bindväv och fett. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Trikiner undersöks dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: Prov som kommer till laboratoriet senast kl. 14 undersöks och kunden får svar inom samma dag. Prov som kommit efter kl. 14 undersöks följande vardag.
Tolkning: När undersökningen är färdig kommer resultatet av muskelprovet att meddelas per telefon till beställaren samt en skriftlig rapport skickas till beställaren och de mottagare som beställaren har angett.
Individuella identifiare: 10342 / L11001