Livsmedelsverkets prislista

Förbehandling / fraktkostnader

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Provtagning
Andra avgifter
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fakturering enligt verkliga kostnader
Individuella identifiare: 10341 / L24000