Ruokaviraston hinnasto

CWD (hirvieläinten näivetystauti) osoitus

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläintautien laboratoriotutkimukset (sis. laboratoriokäsikirjan)
Virologia / virustutkimukset
Luonnonvaraiset eläimet
Hinta €: Maksuton

Asetustunnus: MMM 161/2021

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: CWD (hirvieläinten näivetystauti) osoitus, Elisa
Tutkimuspaikka: Helsinki
Yhteyshenkilö: Eläinlääkärit Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916.
Tutkimuslähete: Hirvieläinten CWD-kartoitus
Tutkimussyy: Seurantatutkimus. Tautiepäily
Näyte: Pää tai aivorunkonäyte ja retropharyngeaali-imusolmuke.
Näytteenotto: Näytteet otetaan Ruokaviraston ohjeen mukaan. CWD-pikatestinäytteeksi otetaan aivorungon takaosan obex-alue (Y:n muotoinen kohta aivorunkoa). Lisäksi retropharyngeaali-imusolmuke. Testi tehdään muualta aivorungosta, jos obex-alue ei ole saatavilla. Mikäli näytettä ei saa otettua näytelusikalla niska-aukon kautta, tulee ko. hirvieläimen pää lähettää kokonaisena Ruokaviraston Oulun toimipaikkaan. Hirvieläinten näivetystaudin (CWD) näytteenotto. Pakkausohjeet. Lähetysohjeet ja -osoitteet.
Tekotiheys: 1-2 kertaa kuukaudessa.
Tulokset valmiina: 1 viikko.
Tulkinta: Asiantuntija laatii tuloksista lausunnon ja tarvittaessa vastaukseen tulee kommentti.
Yksilöivät tunnisteet: 10339 / L24000