Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av CWD (chronic wasting disease)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Renar och andra idisslare
Pris, €: Gratis

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av CWD (chronic wasting disease), Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916.
Undersökningsremiss: CWD-kartläggning av hjortdjur
Undersökningens orsak: Uppföljningsundersökning. Sjukdomsmisstanke
Prov: Prov från huvud- eller hjärnstam och retropharyngeal-lymfkörtel.
Provtal: Proven tas enligt Livsmedelsverkets anvisningar. CWD-snabbtestprov tas från obex-området i hjärnstammens bakre del (den Y-formade delen i hjärnstammen). Dessutom retropharyngeal-lymfkörtel. Testet tas från annan del av hjärnstammen, om obex-området inte är tillgängligt. Om ett prov inte kan tas med en provsked genom nacköppningen, ska ifrågavarande hjortdjurs huvud sändas helt till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. CWD (chronic wasting disease) hos hjortdjur.
Utföringsintervall: 1-2 gånger i månaden.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Om sjukdomsmisstanke ska göras anmälan till tjänsteveterinär.
Individuella identifiare: 10338 / L24000