Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av orf/parapoxvirus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Renar och andra idisslare
Pris, €:
Utan Moms: 34,02
Moms: 8,16
Totalt: 42,18

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av orf/parapox-virus hos renar, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak
Prov: Skorpprov på det hudområde som förändrats.
Provtal: Orf. Zoonos. Differentialdiagnostik för mul- och klövsjuka, blåtungesjukdom (bluetongue). Om sjukdomsmisstanke ska göras anmälan till tjänsteveterinär. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Metoden visar alla parapoxvirus: orfvirus (får och ren), pseudokokoppsvirus (nötkreatur och ren) och bovin papulös stomatitvirus (nötkreatur). Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10337 / L24049