Livsmedelsverkets prislista

>25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter /kg (högst 200?)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 0,40
Moms: 0,10
Totalt: 0,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Samkremering av djur över 25 kg i destrueringsanläggning avsedd för avfall från animaliskt ursprung. Priset är euro/kg dock så att maximala destrueringspriset är 200 euro.
Individuella identifiare: 10334 / L60024