Livsmedelsverkets prislista

<25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Patologi/obduktioner
Sällskapsdjur
Pris, €:
Utan Moms: 10,10
Moms: 2,42
Totalt: 12,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Förberedning av kroppar för privat kremeringsföretag eller samkremering i destrueringsanläggning avsedd för avfall från animaliskt ursprung, djur och djurförsändelser under 25 kg.
Individuella identifiare: 10329 / L60022