Livsmedelsverkets prislista

Tilläggsavgift för brådskande förfarande per prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Andra avgifter
Pris, €:
Utan Moms: 55,55
Moms: 13,33
Totalt: 68,88

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tilläggsavgift för brådskande förfarande uppbärs, då laboratorieundersökningarna görs på kundens begäran.
Individuella identifiare: 10325 / L60021