Livsmedelsverkets prislista

Minimumavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Andra avgifter
Pris, €:
Utan Moms: 28,00
Moms: 6,72
Totalt: 34,72

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Minimumavgift. Då uppbärs ingen undersökningsavgift.
Individuella identifiare: 10323 / L60020